DVD DI YASHURA: SHINSHINKAN KARATE-DO (280)

802070CAN1

TITOLO: KARATE-DO SHINSHIKAN (OKINAWA KATA) AUTORE: MINORU YASUHARA & GERARDO CANTORE DURATA: 1 ORA CIRCA In questo video, Minoru Yasuhara, principale istruttore della scuola ShinShinKan del Soke Gerardo Cantore, ci presenta sette delle più r ....

Disponibilità limitata
Disponibilità limitata
Jute Sport s.r.l.
€ 35,29
-86%
4,90